Anne-Marie Meijer

Stress-, Burn-out en Reïntegratie Coach & Mindfulness Leermeester

 Jij wilt herstel en verandering. Ik ondersteun je en daag je uit. 

“Stress, overspanning en burn-out is meer dan een crisis, het is een kans tot ontwikkeling en verandering: er ligt een uitnodiging om het leven anders te ordenen en meer te worden,
wie je eigenlijk bent.”

Stress, Burn-Out & Re-integratie Coaching

Stress hoort bij het leven en overspanning en burn-out kan iedereen overkomen: ondernemers, zzp’ers, werknemers en particulieren.  Door ongunstige omstandigheden en persoonskenmerken kan er onbewust en langdurig stress ontstaan. Als dit niet tijdig wordt opgemerkt of genegeerd, ontstaat er langzaam een situatie van chronische stress en uitputting. Het lukt je dan niet meer vanzelf te herstellen. Begeleiding is dan noodzakelijk. Ik coach bij stress, overspanning en burn-out en begeleid bij re-integratie.  

Stress ontstaat vaak door een combinatie van werk en privé. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer met gezin en avondstudie, die langdurig voor een zieke vader zorgt. Of een student, die lijdt onder de prestatiedruk. Gewone mensen, die een burn-out krijgen.

Ik spreek daarom niet van patiënten, maar van coachees. Overspanning en burn-out is namelijk geen ziekte, maar een verschijningsvorm van een opeenstapeling van langdurige stress. Het overkomt in eerste instantie vaak gezonde mensen!

Burn-out is meer dan een persoonlijke crisis, ik zie stress-, burn-out en re-integratie coaching als ontwikkeling: lichaam en geest zeggen dat er iets moet veranderen. Het is een zware periode, die je aanmoedigt te onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Er ligt een uitnodiging het leven anders te ordenen en meer te worden, wie je eigenlijk bent. Je groeit door bewustzijn/aandacht voor jezelf te ontwikkelen. Het Unalome symbool in mijn logo verbeeldt die ontwikkeling. Het doel van stress-, burn-out en re-integratie coaching is jou – zo snel als verantwoord – weer geleidelijk te laten beginnen met werk, privétaken of een andere levensinvulling. Om dit te bereiken, werk ik met het bewezen effectieve Persoonlijk Herstelplan in 8 Stappen, dat is ontwikkeld conform de richtlijnen van de Nederlandse Huisartsen Vereniging. Jij bepaalt jouw stappen en ik begeleid je in herstel, ontwikkeling en verandering.

Bij werkgerelateerde stress, overspanning of burn-out is herstel en terugkeer naar het werk een gedeelde verantwoordelijkheid van jou en jouw werkgever. Als onafhankelijk coach stimuleer ik beide partijen in hun vraag: “Wat kan ik doen om het herstel te stimuleren?”. Hierbij staat geheimhouding en privacy hoog in het vaandel. 

Voorwaarde in mijn coaching is de betrokkenheid van de huisarts  en/of de bedrijfsarts als medische deskundige in jouw herstelproces. Jouw arts kent jou het beste. Hierbij werk ik samen met andere professionals om jou de zorg te geven, die je verdient: psycholoog, diëtist, personal trainer etc.

Mijn Visie Op Coachen

Ik begeleid jou naar duurzame mentale vitaliteit

Als professionele en onafhankelijke stress, burn-out en re-ïntegratie coach (VESB) én mindfulnesstrainer (VMBN) begeleid ik mensen met stressklachten naar meer energie, balans en (werk)geluk. Deze duurzame en effectieve vorm van coaching en training voorkomt en verhelpt stressklachten, overspanning en burn-out. Hierbij combineer ik coaching met meer of minder mindfulness – net wat jij wilt – om je te leren hoe je dagelijks een balans vindt tussen mentale inspanning en mentale ontspanning.

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Ik vind het een uitdaging mij in te spannen om jou te helpen jouw doelen te bereiken, maar dat is alleen mogelijk met inzet van jou. We hebben elkaar nodig in het proces. Verwachtingen afstemmen en afspraken maken is dan helpend. Ik nodig je uit de aandacht op jezelf te richten tijdens het coachproces en aan jezelf te werken. Dat kost tijd en energie, maar het levert je zoveel meer op.

Jij bepaalt jouw eigen weg

In stress, burn-out en re-integratie coaching zijn de coach en de coachee gelijkwaardig aan elkaar, maar verschillen de rollen. Ik ondersteun je en daag je uit in jouw ontwikkeling naar herstel en verandering. En ik train je in mediteren en mindfulness beoefening, als je dat wilt. Jij bepaalt jouw weg en stuurt zélf het proces, waarbij we uitgaan van jouw situatie en ervaringen. Op deze manier werk je vanuit jouw eigen kracht en ervaar je persoonlijke vrijheid.

“Ken Uzelve”

Dat zei de filosoof Socrates in de Griekse oudheid en ik sluit mij daarbij aan. Ik ga ervan uit, dat ieder mens uniek is en beschikt over een oneindig potentieel om zichzelf te ontwikkelen. Mijn begeleiding begint met jouw vraag, waarbij mijn uitgangspunt is, dat jij de antwoorden op deze vraag – bijvoorbeeld waarom je last hebt van (overmatige) stress – al in je draagt. Ik coach jou op jouw onafhankelijke en authentieke weg, waardoor jij in staat bent zélf de antwoorden te vinden. Pas als je weet, waar jouw stress vandaan komt en jij dit zelfbewust ervaart, ontstaat er een keuze en kan je anders reageren op een situatie. Dat weten en kunnen, betekent persoonlijke ontwikkeling en verandering.  

Ik ben neutraal

Om meer zelfkennis en -inzicht te bereiken, heb je een neutrale, onafhankelijke coach nodig. Dat betekent, dat ik niet oordeel, geen mening heb, jou niet onderwijs, jou niet stuur. Wat ik wel doe? Ik ga met jou in gesprek van mens tot mens, waarbij coachees aangeven dat ik open, positief en warm ben. Ik kan goed luisteren, ondersteun en daag uit. Naast het stellen van stimulerende vragen, nodig ik je uit oefeningen en opdrachten te doen/maken, die je helpen tot jouw eigen inzicht te komen.

“Als coach ben ik dom: ik weet het niet beter dan de coachee.
Als coach ben ik lui: ik doe het werk niet voor een coachee.
Als coach eet ik uit niemands hand: het belang van de coachee is uitgangspunt, niet het belang van anderen die belang hebben bij de keuzes van de coachee.”

Ik kijk er naar uit om je te ont-moeten. Je bent welkom!

Mijn Werkwijze

Tijdens onze kennismaking luister ik naar jouw verhaal. We onderzoeken samen of je bij mij aan het goede adres bent voor stress, burn-out en re-integratie coaching en of er “een klik” is. In dit gesprek hoef je niets te beslissen.  

Op verzoek maak ik een voorstel voor jouw werkgever of voor jouw bedrijf – als je ondernemer bent – mits jouw stress, overspanning of burn-out geheel of gedeeltelijk werkgerelateerd is. Een gezamenlijk gesprek met jouw leidinggevende over het coachtraject is zinvol, maar hoeft niet.  Ik kan ook – in opdracht van jou of HR – contact opnemen met jouw leidinggevende.

Ondertussen ga je bij jouw huis- of bedrijfsarts langs om  de mate van jouw stressklachten te laten diagnosticeren, want dat kan en doe ik niet. In het coachtraject stellen we  jouw Persoonlijke Herstelplan vast, waarin jij  jouw  leerdoelen en specifieke aandachtspunten aangeeft, zoals leefwijze, ontspanning, zingeving of loopbaan. Je kunt ook mindfulness toevoegen. Ik adviseer. Jij kiest.  Samen op weg naar jouw herstel, ontwikkeling en verandering.

Mindfulness trainer

Wat cliënten zeggen over Anne-Marie

Wat houdt stress, burn-out en re-integratie coaching in? 

Herstel

Jouw fysieke en mentale
situatie accepteren

Inzicht krijgen in jouw klachten
en stressbronnen

Jouw conditie herstellen: ontspanning, voeding, slaap, bewegen, balans tussen doen en niet-doen

i

Ontwikkelen & Veranderen

Omgaan met piekeren,
gedachten en emoties

Jouw stressbronnen en persoonlijke stijl onderzoeken en leren hiermee anders om te gaan. 

Ontdekken of jouw talenten, drijfveren en waarden bij
jouw werk passen

Reïntegratie

Oefenen met nieuwe
vaardigheden in de praktijk

Stapsgewijs terugkeer
naar jouw werk of uitbreiding uren

Taken weer oppakken
Terugvalpreventieplan

Follow-up gesprekken 
Afronden en evaluatie coachtraject

Persoonlijk Herstelplan & 8 Stappen

Het Persoonlijk Herstelplan bij stress, burn-out en re-integratie coaching bestaat uit 8 onderdelen. Jij bepaalt zelf, wat je nodig hebt. Je kunt accenten leggen op onderdelen, die volgens jou meer aandacht verdienen. 

  1. Kennismaking & Oriëntatie en Psycho-educatie
  2. Analyse van de stressklachten en stressbronnen
  3. Herstel van energie en fysieke conditie
  4. Omgaan met stress en emoties
  5. Versterken van competenties
  6. Het hervinden van waarden, missie etc.
  7. Relaties met sociale omgeving en werk
  8. Terugvalpreventie, reïntegratie en follow-up

Aan het begin van het coachproces is rust essentieel om fysiek en mentaal te herstellen. Pas als je beter in je vel zit, ben je in staat aan jezelf te gaan werken. Overspannen of burn-out  betekent niet (altijd), dat je lang en volledig thuis zit en geen privétaken meer kunt doen. Dit is afhankelijk van de omvang van de klachten. Uit onderzoek blijkt, dat weken of maanden rust en niets doen NIET effectief is bij overspanning of burn-out. Ik stimuleer je, als je daaraan toe bent, energiegevende activiteiten te gaan doen in combinatie met voldoende ontspanning. Hierbij zet ik als stress, burn-out en re-integratie coach én mindfulnesstrainer extra oefeningen in, als je dit wilt, want leren hoe te ontspannen en de balans vinden tussen doen en niet-doen, is de kern van jouw herstel.

Als je voelt, dat je fysiek sterker wordt, kan je op therapeutische basis terugkeren naar het werk of kleine privétaken oppakken. Je hoeft hiervoor niet vrij van klachten te zijn. Dit “weer aan de gang gaan” is onderdeel van het herstelproces. Je bent echter nog niet hersteld.   

Ik bestrijd niet alleen de klachten van chronische stress, maar begeleid je ook in het ontdekken van jouw stressbronnen. Als mens en coach ga ik ervan uit, dat elk mens uniek is en beschikt over een enorm potentieel om te groeien. De antwoorden, waar jouw stress vandaan komt en hoe jij beter kunt omgaan met jouw stressveroorzakers, draag je al bij je. Ik begeleid jou slechts in het vinden van die antwoorden door je te ondersteunen en uit te dagen in jouw eigen kracht en ontwikkeling. Het resultaat is, dat je door gesprekken, oefeningen en reflectie groeit in het luisteren naar jezelf. Je ontwikkelt zelf de wijsheid hoe jij het beste om kunt gaan met dagelijkse stress en praktische uitdagingen.

In de volgende stap pak je zelf de fundamentele oorzaken van jouw stress aan. Hierbij hoort ook het bespreekbaar maken en het aanpakken van oorzaken op het werk. Ik coach jou hierop. Ook is er aandacht voor terugvalpreventie. Zo blijf je – na re-integratie op jouw werk of privé – nog een tijdje terugkomen voor follow-up gesprekken en/of je volgt een mindfulnesstraining om jouw nieuw geleerde vaardigheden te onderhouden. 

Met de 8 Stappen naar Herstel bereik je een duurzaam resultaat. Je leert - door goed naar jezelf te luisteren - andere keuzes te maken in jouw leven. Keuzes, die goed zijn voor jou en in harmonie met jouw omgeving. Hierdoor ervaar je weer persoonlijke vrijheid in werk en privé en kan je goed functioneren vanuit een gezonde energiebalans. Bovendien kan je jouw nieuwe vaardigheden zelf blijven toepassen, waardoor je terugval voorkomt.  

Mindfulness

Anne-Marie Meijer is VMBN-gecertificeerd mindfulnesstrainer. Deelnemers beoordelen de trainingen als professioneel, gestructureerd, nuchter en praktisch in een prettige, persoonlijke en veilige setting. Anne-Marie heeft een fijne stem, is empatisch en enthousiast.

Deelnemers geven de training gemiddeld 4,5 sterren.

Heb je interesse?  Kijk in de agenda. Of stuur een e-mail  voor een (bel)afspraak. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.

Wat is Mindfulness?

Bij dagelijkse drukte en aanhoudende stress kan je opmerken, dat de aandacht en concentratie minder worden, vergeetachtigheid neemt toe, het overzicht verdwijnt. Je vlucht in denken, je ligt langer wakker en slaapt slechter, het humeur en de kwaliteit van jouw contacten met andere mensen leidt er onder etc. Dit is normaal. Het zijn de gevolgen van stress.

Misschien herken je dit en ervaar je dat je altijd maar bezig bent en van alles moet. Werk, zorg voor gezin en familie, jouw sociale leven, sporten. Voor je het weet, leef je op de automatische piloot, waardoor spanning, gevoelens van somberheid, overmatig piekeren en lichamelijke klachten toenemen.
De meeste mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun eigen stress-signalen. Pas als je deze signalen weet te herkennen, ben je in staat om jouw eigen gedachten, emoties en gedrag op tijd bij te sturen en voor jezelf te zorgen en meer stress te voorkomen. Dit leer je in een training Mindfulness.

Mindfulness is toch zweverig?

De MBSR-training is een nuchtere, praktische training waarbij je jouw eigen mentor bent. Het zijn geen emotionele sessies. Het is geen behandeling of therapie, noch religieus. Tijdens de 2,5 uur durende bijeenkomsten leer je jouw aandacht focussen op jezelf. Je krijgt stresseducatie, leert mediteren en maakt opdrachten, die je inzicht geven. Het is niet alleen maar stil zitten, je doet ook bewegingsoefeningen. Deelnemerservaringen worden groepsgewijs besproken. Daarnaast krijg je een persoonlijk werkboek in print en de beschikking over MP3-luisterbestanden om thuis te oefenen.
Aan het eind van de training heb je een meer mindful manier van doen ontwikkeld, waardoor je een positieve draai aan jouw werk- en leefstijl kunt geven. Je bent zelf in staat jouw batterij op te laden, waardoor je meer energie hebt voor jouw leven.

Wat zijn de thema’s?

Tijdens 8 bijeenkomsten worden de volgende thema's behandeld:
- Wat is aandacht?
- Omgaan met obstakels
- Grenzen leren kennen
- Stressles(s)
- Uitdagingen bewust antwoorden
- Jij bent niet jouw gedachten
- Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen?
- Hoe ga ik verder na de training?

Zijn de resultaten wetenschappelijk bewezen?

De MBSR is een officiële, wetenschappelijk onderbouwde training, die er voor zorgt dat jouw persoonlijke effectiviteit en levensplezier wordt vergroot. De training is eind jaren ’70 ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar, wetenschapper en docent Jon Kabat-Zinn. Als oprichter en directeur van de Stress Reduction Clinic, gelieerd aan de universiteit van Massachusetts in de Verenigde Staten, ontwikkelde hij de Mindful Bases Stress Reduction (MBSR) training. Jon Kabat-Zinn combineerde in de training Westerse Positieve Psychologie en Boeddhistische meditatietechnieken (aandacht in stilte) met als doel de Neuroplasticiteit van het brein positief te beïnvloeden.

Voor wie is de training geschikt?

De training is geschikt voor iedereen, die op een andere, gezondere manier met zijn/haar (werk)stress wil leren omgaan en de werk-privé balans wil verbeteren. Daarnaast wordt de training aangeraden aan mensen, die kampen met burn-out klachten, een burn-out hebben of daarvan herstellen.
Motivaties om mee te doen aan de training zijn onder andere : meer momenten van rust willen ervaren gedurende de dag, zich minder willen ergeren aan gebeurtenissen/mensen, beter met stress kunnen omgaan, de concentratie willen verhogen of gewoon om meer van het leven te kunnen genieten. Er zijn ook speciale groepstrainingen voor jongeren, jonge ouders en voor vrouwen 40+. Kijk in de agenda voor meer informatie.

Wannneer raad je een individuele training aan?

Je kunt een individuele mindfulness training volgen als je aanzienlijke stressklachten hebt en overspanning of burn-out wilt voorkomen. Door de 1-op-1 aanpak is er meer ruimte om jou persoonlijk te coachen. Als je een werknemer bent, kan de investering worden betaald door jouw werkgever vanuit het budget voor duurzame inzetbaarheid of persoonlijke ontwikkeling. Een ondernemer met een bv kan de kosten opvoeren als scholingskosten. Voor particulieren en ondernemers zonder bv geldt een gereduceerd tarief. 

Wanneer raad je een groepstraining aan?

Je kunt een mindfulness groepstraining volgen als je milde stressklachten hebt en erger wilt voorkomen. Of als je eerder overspanning of burn-out hebt gehad en wilt voorkomen, dat je vervalt in oud stressgedrag. Als je een werknemer bent, kan de investering worden betaald door jouw werkgever vanuit het budget voor duurzame inzetbaarheid of persoonlijke ontwikkeling. Een ondernemer met een bv kan de kosten opvoeren als scholingskosten. Voor particulieren en ondernemers zonder bv geldt een gereduceerd tarief.

Het Verleden Staat Vast.
De Weg Naar De Toekomst,
Bepaal Je Zelf!