Werkdruk in de Arbowet

Werkgever heeft zorgplicht bij te hoge werkdruk

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en derden, zoals cliënten, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals pesterijen, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Ook kan er sprake zijn van een te hoge werkdruk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de Arbowet

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Werkgever en werknemer hebben dus een gedeelde verantwoordelijkheid in het herstel van een werknemer, die stress ervaart of door overspanning of een burn-out ziek is geworden.    

Te hoge werkdruk kan leiden tot burn-out

Te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress. Wanneer er sprake is van een zeer langdurige (soms wel jarenlange) blootstelling aan te hoge werkstressoren kan dit leiden tot een burn-out. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische aandoeningen. Dit is zelfs de meest voorkomende beroepsziekte.

Bronvermelding: www.arboportaal.nl over psychosociale arbeidsbelasting (PSA).