HR en Manager & Anne-Marie Meijer

Stress-, Burn-out en Reïntegratie Coaching & Mindfulness training

Mijn doel? Jouw medewerker duurzaam hersteld en gemotiveerd terug laten keren.

Investeer in de mens bij stress en burn-out; het coachtraject levert je een betrokken en productieve werknemer op én een positief werkgeversimago.”

Stress op de Werkvloer


Medewerkers, die kort of langdurig stress ervaren in werk en/of privé, ontwikkelen stressklachten. Hierbij kan je denken aan een combinatie van de volgende klachten en gedrag:

harder, maar minder efficiënt werken, zorgen maken en piekeren, maakt een gejaagde indruk, meer behoefte aan rust, vermoeidheid, verstoorde slaap, spier-, hoofd-, maag en rugpijn, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/herrie kunnen, emotioneel uit evenwicht zijn, verminderde concentratie, vergeetachtigheid, chaotisch minder zelfvertrouwen, fouten maken op het werk, zich sociaal terugtrekken, verlies van controle en machteloosheid

 Als deze stressklachten niet worden aangepakt, kunnen ze leiden tot chronische stress en ligt overspanning of burn-out op de loer.

Stressklachten herkennen, bespreken met de medewerker en op tijd de juiste hulp bieden in de vorm van individuele coaching en/of mindfulness voorkomt veel persoonlijke ellende voor de desbetreffende medewerker, steunt het team, houdt de productiviteit op peil,  beperkt de verzuimkosten en draagt bij aan een positief werkgeversimago.

Heb je behoefte aan stresspreventie voor een team? Neem dan contact op voor meer info over workshops en trainingen. 

De Feiten

1. Hoeveel mensen ervaren stress op of door het werk?

Onderzoek door TNO tijdens de Week van de Stress 2019 heeft uitgewezen dat inmiddels 1 op de 6 werknemers (16%) burn-outklachten ervaart door zijn/haar werk. Door COVID-19 is de stress onder werknemers toegenomen. 

2. Hoeveel verzuim is werkstress gerelateerd?

Zo’n 40% van alle verzuim blijkt werkstress gerelateerd, waarbij 19% van de respondenten aangeeft het gevoel te hebben niet gehoord te worden door de leidinggevende als hij/zij persoonlijke werkstress bespreekbaar maakt. De gevolgen van COVID-19 hebben gezorgd voor een toename in  het ervaren van werkstress in Nederland.

3. Wat is werkstress eigenlijk?

Werkstress ontstaat als er meer van een werknemer wordt gevraagd, dan hij/zij denkt aan te kunnen. De balans is verstoord, waardoor de werknemer structureel energie verliest. Als gevolg hiervan ontwikkelt de werknemer lichte stressklachten, die verergeren als de stressveroorzakers niet afnemen. Lichte stress kan chronische stress worden als de energiebalans langdurig verstoord wordt. Chronische stress kan leiden tot overspanning of een burn-out. In stress- en burn-out coaching wordt niet alleen de energiebalans hersteld. Ook worden de stressbronnen opgespoord en duurzaam aangepakt om herhaling van oplopende stressklachten in de toekomst te voorkomen.  

4. Hoe ontstaat overspanning?

Overspanning ontstaat door chronische stress. Als gevolg van aanhoudende stressklachten krijgt de werknemer het gevoel, dat hij/zij de controle verliest. De werknemer komt niet meer tot rust. Hierdoor raakt de energiebalans verstoort en neemt de stress verder toe. Het niet tijdig (h)erkennen van overspanning kan leiden tot burn-out. Hierbij geldt dat hoe zwaarder de stressklachten hoe langer het herstel duurt. Het is dus van belang voor de werknemer én werkgever op tijd stresssignalen te (h)erkennen op de werkvloer. 

5. Wat is burn-out?

Bij een burn-out is de werknemer door chronische stress volledig uitgeput geraakt. Hij/zij is niet meer in staat is om normaal te funcioneren of te werken. Burn-out is een erkende beroepsziekte. 1 op de 6 werknemers heeft burn-out klachten.  In Nederland zijn dit ongeveer 1,4 miljoen mensen. 

6. Welke leeftijdsgroep is het meest kwetsbaar?

Werknemers in de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar lopen het grootste risico burn-out te raken. Het gevolg van dit alles is, dat werkgevers geconfronteerd worden met oplopend verzuim, verminderde productiviteit en stijgende kosten.

In deze leeftijdsfase bevinden zich ook veel studenten. Voor hen zijn de gevolgen van COVID-19 extra voelbaar. Studenten wonen nu vaak noodgedwongen thuis. Ze voelen zich eenzaam, omdat ze enkel nog online kunnen studeren en geen medestudenten meer ontmoeten. Daarnaast ervaren ze studiedruk. Tenslotte raken ze het perspectief op feestelijk afstuderen en werk kwijt. Dit geeft stress, waardoor de mentale veerkracht verminderd. Ook studenten kunnen bij mij terecht voor mindfulness of coaching.  

7. Hoe hoog zijn de verzuimkosten?

De kosten van verzuim bedragen zo’n € 250,- per werknemer per dag. Denk hierbij aan loonkosten doorbetalen, begeleiding door de Arbodienst, vervanging op de afdeling, professionele hulp voor en reïntegratie van de werknemer. Het herstel van een burn-out duurt zo’n 6 tot 8 maanden, waardoor de kosten per werknemer kunnen oplopen tot € 60.000,- per jaar.  

8. Hoe kan ik de verzuimduur verkorten?

Vaak zit een werknemer met overspanning of burn-out voor kortere of langere tijd ziek thuis. Daarnaast is de aanmeldwachttijd voor een GGZ-psycholoog lang. Soms wel 3 maanden. Als de gemiddelde verzuimduur MET en ZONDER begeleiding met elkaar worden vergeleken, dan zijn er aanwijzingen dat een medewerker, die vroeg in het herstelproces wordt begeleid half zo lang ziek is als een medewerker zonder deskundige begeleiding. Anne-Marie Meijer is een gespecialiseerde coach in stress, overspanning en burn-out en werkt zonder wachtlijst. De medewerker kan direct terecht, waarbij de eerste focus ligt op fysiek en mentaal herstel. Later werken we aan ontwikkeling en re-integratie.

9. Wat kan ik doen als leidinggevende?

Ingrijpen! Een burn-out bij een medewerker voorkomen is beter dan genezen. Voor alle betrokkenen! Kies liever voor vroeg ingrijpen – als een medewerker eerste stressklachten ontwikkelt -, dan niet ingrijpen en wachten tot een medewerker volledig uitgeput thuis is. Een kort individueel coachtraject of een mindfulnesstraining behoren tot de mogelijkheden om de eerste stresssignalen duurzaam aan te pakken.

Coaching

Als de bedrijfs- of huisarts overspannenheid of burn-out heeft gediagnostiseerd bij een medewerker, is rust de eerste prioriteit om fysiek en mentaal te herstellen. Echter, rust en niets doen is bewezen NIET effectief bij overspannenheid of burn-out.

Gemiddeld genomen herstellen medewerkers mét begeleiding sneller en duurzamer van stress, dan medewerkers zonder begeleiding. Afhankelijk van de klachten kan ik adviseren wat de medewerker nodig heeft. Soms is mindfulness genoeg, soms een combinatie tussen mindfulness en coaching of – als de klachten ernstig zijn – vooral coaching. Ik hanteer geen wachtlijst en kan starten, zodra de offerte is goedgekeurd en de coachee er aan toe is. Een werknemer die ik train of coach, noem ik coachee.

Coachen is een mensgericht ontwikkelingsproces en de coachee doet zo kort of lang over deze 8 stappen, als hij/zij nodig heeft. Bij milde stressklachten zijn 5 à 6 gesprekken meestal voldoende. Bij flinke stressklachten, waarbij het op het werk niet lekker gaat of de coachee deels thuis is, zijn meestal 10 sessies nodig. Bij een volledige burn-out plannen de coachee en ik tussen de 10 en 15 gesprekken in.

Scroll naar beneden voor prijsindicaties. Ik werk niet met vaste pakketten, maar stem per coachgesprek het vervolg af.

Herstel & Reïntegratie

De coachee stelt zelf een Persoonlijk Herstelplan op. Dit plan bestaat uit maximaal 8 Stappen, waarin herstel, persoonlijke ontwikkeling, verandering en re-integratie centraal staan. Ik begeleid hem/haar daarbij. Ook bepaalt de coachee persoonlijke leerdoelen of geeft aan welke competenties hij/zij wil ontwikkelen. Dit laatste wordt vaak ook in overleg gedaan met de leidinggevende in een drie-gesprek.

Als de medewerker merkt, dat hij/zij zich beter gaat voelen, kan hij/zij therapeutisch aan het werk. De coachee is herstellende. Dit “weer aan de gang gaan” is een concreet onderdeel in het herstelproces: de medewerker blijft op een verantwoorde manier betrokken bij het werk en het team, waardoor een domino-verzuimeffect in het team kan worden voorkomen.

Om terugval in stressklachten te voorkomen, maakt de coachee samen met de leidinggevende een terugvalpreventieplan, waarin  reïntegratie centraal staat. Parallel hieraan heeft de coachee een aantal follow-up gesprekken met mij ter ondersteuning. Ook kan de coachee tijdens de reïntegratiefase een mindfulness groepstraining te volgen om nieuw aangeleerde vaardigheden verder te versterken.

Wat cliënten zeggen over Anne-Marie

Persoonlijk Herstelplan &

8 Stappen

 

Dàt werkt

 

Pluspunten evidence based methode

 • Het Persoonlijk Herstelplan in 8 Stappen is volledig, praktisch toepasbaar en flexibel in te vullen naar de behoeften van de coachee.
 • De coachee moet zelf aan het werk met inzichtoefeningen en doe-opdrachten. Veel coachees vinden het fijn om wat te doen in plaats van alleen maar praten.
 • Synergetisch effect door de combinatie van coaching en mindfulness.
 • De aanpak is conform de richtlijnen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap bij overspanning en burn-out.

 • De methode is wetenschappelijk bewezen: het werkt, gebaseerd op recent onderzoek.
 • Het is een analytische en volledige werkwijze: zowel stress veroorzaakt door werk als privé worden bloot gelegd en aangepakt.
 • De methode is diepgaand: er is aandacht voor het onderzoeken van waarden en levensmissie van de coachee.
 • Duurzaam resultaat: de coachee ontwikkelt stressbestendigheid, talenten en daaraan gerelateerde competenties. En er is aandacht voor reïntegratie en terugvalpreventie.
 • De methode besteedt aandacht aan loopbaanonderzoek en match met de functie.
 • Advies aan HR over werkdrukpreventie of - herstel binnen het bedrijf of organisatie.
 • Gedragscode, doorverwijzingsbeleid en onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging Erkende Stress en Burn-out Coaches. 

Mindfulness. Verlaag Stress. Behoud, Hervind of Vergroot Mentale Veerkracht en Werkplezier. 

 

Bij mildere stressklachten kan een medewerker – in het kader van duurzame inzetbaarheid of nascholing - preventief een evidence based 8-weekse Mindfulness training volgen.

De training kan individueel, met z'n twee, in een groep of in-company worden gevolgd. Mindfulness draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers én werkt preventief en/of herstellend bij respectievelijk werkstress en/of burn-out.

Mindfulness is een vaardigheid in bewustzijn of aandacht, die iedereen kan ontwikkelen, maar het vraagt wel om kennis en oefening. Als gevolg van het trainingsproces worden dieper liggende problemen meer helder, waardoor bijvoorbeeld belemmerende overtuigingen of gebrek aan zelfvertrouwen bewust kunnen worden aangepakt. Na de training kan de deelnemer zelf de nieuwe vaardigheden toepassen, waardoor hij/zij meer mentale veerkracht en werkplezier ervaart. Ook bij herstel van een burn-out kan mindfulness van grote waarde zijn om terugval te voorkomen. 

Deelnemers waarderen de training van Anne-Marie Meijer met gemiddeld 4,5 sterren. 

Tarieven Coaching & Mindfulness

Coaching

Voor werknemers, ondernemers met een bv, bedrijven en organisaties is mijn tarief € 117,00 excl. btw per uur. Als stressklachten werk gerelateerd zijn, heeft de werkgever een zorgplicht, die is vastgelegd in de Arbowet "PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA)". De investering in coaching kan worden opgevoerd als bedrijfskosten, bijvoorbeeld in stresspreventie of persoonlijke ontwikkeling.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de mate van stressklachten, die de medewerker ervaart en de diagnose van de bedrijfsarts. 

Bij milde stressklachten zijn 5 à 6 gesprekken meestal voldoende. 
Bij flinke stressklachten waarbij het werk niet lekker gaat of de medewerker deels thuis is, zijn meestal 10 gesprekken nodig. 
Bij een volledige burn-out heeft de medewerker in de eerste fase tijd nodig om fysiek en mentaal te herstellen. Ik begeleid dit proces. Daarna komen ontwikkeling en verandering aan bod. Er zijn daarom 10 - 12 gesprekken nodig.

Soms heeft een medewerker, na volledig herstel en re-integratie, behoefte aan een paar gesprekken voor "periodiek onderhoud". Deze gesprekken zijn op aanvraag en beperken zich tot 3-4 gesprekken in een periode van 12 maanden.

Heb je behoefte aan stresspreventie voor een team? Neem dan contact op voor meer informatie over mijn workshops en trainingen. 

Mindfulness

Mindfulness individueel, inclusief coaching

Zakelijk tarief: € 1495, excl. btw

Dit wordt aangeraden als een medewerker chronisch aanzienlijke stressklachten heeft en overspanning of een burn-out een reëel risico zijn. De training inclusief coaching bestaat uit 8 individuele sessies van 1,5-2 uur in Hoorn. Dit is inclusief een telefonische kennismaking, gebruik van materialen, een persoonlijk werkboek in print, wekelijkse e-mail updates en audiobestanden, die de trainer heeft ontwikkeld, om thuis te oefenen. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten Deze inzet is noodzakelijk om ervoor te zorgen, dat de medewerker zich beter gaat voelen en minder stress ervaart.

Mindfulness groepstraining

Zakelijk tarief: € 595, excl. btw

Een mindfulness groepstraining wordt aangeraden als de een medewerker milde stressklachten heeft en preventief aan zichzelf wil werken om chronische stress of terugval in stressgedrag te voorkomen. De training bestaat uit totaal 8 trainingssessies. Elke sessie duurt 2 tot 2,5 uur. Dit is inclusief de kennismaking, een persoonlijk werkboek in print, wekelijkse e-mailupdates en audiobestanden om  thuis te oefenen. Huiswerkopdrachten worden gemaakt om ervoor te zorgen, dat de medewerker zich beter gaat voelen en minder stress ervaart.

Over Anne-Marie

 • Coaching , Mindfulness en Advies
 • Deskundig, professioneel, nuchter, positief
 • Koel hoofd en warm hart
 • Actief en resultaatgericht
 • Bewezen effectieve methoden
 • Gratis stresstest en kennismaking
 • Geen wachtlijst
 • Ruime werkervaring in het bedrijfsleven
 • Erkend Basis Coach (NOBCO)
 • Erkend Stress- en Burn-out Coach
 • Erkend Mindfulness trainer

Anne-Marie is aangesloten bij:

 • Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en België (VMBN)
 • Vereniging Erkende Stress- en Burn-out Coaches Nederland en België (VESB | ACSB)

Deskundig, Snel & Duurzaam!

Jouw Medewerker 

in Goede Handen. 

2 + 14 =