Disclaimer & Copyright

Disclaimer 

Het samenstellen van de websites met url’s www.stressburnoutcoachhoorn.nl, www.stressburnoutcoachpurmerend.nl, www.stressburnoutcoachenkhuizen.nl en www.stressburnoutcoachalkmaar.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die afkomstig is van deze website, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten, ontstaan door onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden.

Copyright

Van deze website mag niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Dé Stress, Burn-out en Re-ïntegratie Coach van West Friesland: Anne-Marie Meijer Coaching en Training, de authentieke teksten worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.