Verwijzer & Anne-Marie Meijer

Stress-, Burn-out en Reïntegratie Coaching & Mindfulness training

Gerenommeerde methode, die voldoet aan de LESA en
NHG-Standaard Overspanning en Burn-out 

“Ik bied persoonlijke aandacht en perspectief op volledig herstel, mits er geen onderliggende psychische aandoeningen zijn én de cliënt wil werken aan zichzelf .”

Coachen & Samenwerken

Anne-Marie Meijer begeleidt mensen, die door abnormale (werk)omstandigheden stress ervaren of overspannen of burn-out zijn geraakt en geen onderliggende psychische aandoeningen hebben. Hierbij kun je denken aan een preventief coachtraject of een ongecompliceerd, overwegend werk gerelateerd coachtraject, waarbij het gerenommeerde Persoonlijk Herstelplan in 8 Stappen wordt gevolgd, dat voldoet aan de LESA en NHG-standaard Overspanning en Burn-out.

De coachee voert de regie over het eigen coachtraject met als doelen te herstellen van stress, overspanning of burn-out, het zelfsturend vermogen en de autonomie van de coachee te doen groeien en veranderingen in het leven door te voeren, waardoor mentale veerkracht, lichamelijke vitaliteit en (werk)plezier terugkeren. 

In het kennismakingsgesprek verwijst Anne-Marie een (potentiële) coachee altijd naar de huis- of bedrijfsarts voor  diagnose en advies. Zij volgt hierin het Doorverwijzingsbeleid van de VESB. Anne-Marie: “Als de situatie er om vraagt en de coachee expliciet toestemming geeft, werk ik – binnen mijn Gedragscode als coach – samen met de arts en coachee/patiënt om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen. Dit kan ook in een multi-disciplinair team onder leiding van bijvoorbeeld een klinisch psycholoog, waarbij ik de coachee/patiënt begeleid in het aanpakken en oplossen van specifieke stressklachten en –oorzaken.”

Anne-Marie is niet opgeleid om mensen te begeleiden, die ernstige, aanhoudende stressklachten ervaren in combinatie met complexe, psychiatrische aandoeningen/stoornissen, zoals depressie, gegeneraliseerde angstklachten, eetstoornissen, verslavingen en trauma.

Anne-Marie: “Vooral signalen van depressie hebben mijn aandacht, omdat de symptomen van burn-out en depressie deels overeenkomen, maar ook verschillen. Ik ben alert op klachten somberheid en vermindering van interesse en plezier om te signaleren of de cliënt een energiestoornis of een stemmingsstoornis heeft. Als ik een stemmingsstoornis vermoed of als er na 3 of 4 gesprekken geen verbetering optreedt, verwijs ik de (potentiële) coachee naar de huisarts en beëindig ik de kennismaking of begeleiding.

Anne-Marie Meijer is gecertificeerd algemeen coach, gecertificeerd VESB stress- en burn-out coach en gecertificeerd VMBN mindfulness trainer. Ze heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met stress- en burn-out en werkt binnen de sociale kaart samen met andere zorgprofessionals, waarbij de behoefte van de coachee/patiënt uitgangspunt is.

Passende, deskundige begeleiding

Ik begeleid bij Stress

Stress ontstaat als er een verschil is tussen de eisen die aan iemand gesteld worden door de (werk)omgeving (of zichzelf) en de eigen inschatting van de mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen.

Stress kent symptomen op lichamelijk, emotioneel, cognitief, gedrag en sociaal vlak. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, minder energie, emotioneel uit balans zijn, spanning voelen, hoofdpijn, maagklachten, nek- of rugklachten, vergeetachtigheid, slaapproblemen, een verminderde weerstand, minder belangstelling voor de omgeving en meer conflicten thuis of op het werk.

Ik begeleid bij Overspanning

De volgende 4 criteria zijn aanwezig: 

 • spanningsklachten: minimaal 3 van de volgende klachten: vermoeidheid, gestoorde/niet-verkwikkende slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/lawaai kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, gejaagd gevoel, concentratieproblemen of vergeetachtigheid;
 • gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid;
 • significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren;
 • bovengenoemde 3 verschijnselen zijn niet uitsluitend het gevolg van een psychiatrische stoornis.

Ik begeleid bij oncompliceerde Burn-out

Dit is een bijzondere, ernstige vorm van overspanning waarbij voldaan is aan de volgende 3 criteria:

 • er is sprake van overspanning
 • de klachten zijn > 6 maanden geleden begonnen, waarbij beperkingen in het functioneren korter aanwezig kunnen zijn
 • gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.

Een burn-out hoeft niet noodzakelijk werkgerelateerd te zijn. Burn-out verschilt van overspanning door: 

 • een langere klachtenduur
 • meer op de voorgrond staan van mentale moeheid (verminderde capaciteit van het werkgeheugen en concentratie)
 • het ervaren van uitputting (energiestoornis)

Een burn-out expliciet benoemen is nuttig, omdat patiënt/cliënt lange tijd minder effectieve copingstijlen heeft toegepast en de neiging heeft tot somatiseren (moeheid en uitputting). Dit vraagt om specifieke aandacht in het coachtraject.

 

Ik begeleid NIET bij Depressie(ve stoornis)

Van onderstaande symptomen zijn er 5 aanwezig, waarvan minimaal 1 kernsymptoom gedurende minimaal 2 weken:

Kernsymptomen:

 • sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag
 • duidelijke vermindering van interesse of plezier in (vrijwel) alle activiteiten

Overige symptomen:

 • duidelijke gewichtsvermindering of -toename
 • slapeloosheid of overmatig slapen
 • psychomotorische agitatie of remming
 • moeheid of energieverlies
 • gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens
 • verminderd vermogen tot nadenken, concentratieverlies of besluiteloosheid
 • terugkerende gedachten aan de dood, suïcidegedachten, suïcideplannen of suïcidepoging.

Bron: NHG-Standaard bij Overspanning en Burn-out

 

Het Coachproces

Fase 1.

Crisis & Herstel

Stressvragenlijsten. (H)erkennig van de situatie. Psycho-educatie. Persoonlijk Herstelplan. Stressbronnen. Herstel energie, fysieke conditie en vitaliteit. Piekerhygiëne en mindfulness. Dagstructuur. Spanning en ontspanning. Gevoel van controle terugkrijgen.

i

Fase 2.

Oplossen & Ontwikkelen

Analyse stressbronnen en – coping. Inzicht in omgaan met emoties en gedachten. Mindfulness, ACT en RET. Versterken competenties. Onderzoek naar levensmissie, talenten en drijfveren van de coachee. Geleidelijke en verantwoorde terugkeer naar werk is onderdeel van herstel.

Fase 3.

Toepassen & Veranderen

Coachee past eigen oplossingen toe in praktijk en reflecteert hierop. Onderzoek naar match coachee met sociale omgeving en werk.  Stappenplan taak- en werkhervatting. Terugvalpreventie. Follow-up, evt. mindfulness groepstraining, afsluiting en rapportage.

Gerenommeerd

Evidence based

 

Dàt maakt Gezond

Pluspunten professionele methode

 • De methode voldoet aan de LESA en NHG-Standaard Overspanning en Burn-out.
 • Het Persoonlijk Herstelplan in 8 Stappen is een volledige, praktisch toepasbar methode, die flexibel in te vullen naar de behoeften van de coachee.
 • De coachee moet zelf aan het werk met inzichtoefeningen en doe-opdrachten. Veel coachees vinden het fijn om wat te doen in plaats van alleen maar praten.
 • Synergetisch effect door de combinatie van coaching en mindfulness.  
 • De methode is wetenschappelijk bewezen: het werkt, gebaseerd op recent onderzoek. 
 • Het is een analytische en volledige werkwijze: zowel stress veroorzaakt door werk als privé worden bloot gelegd en aangepakt.
 • De methode is diepgaand: er is aandacht voor het onderzoeken van waarden en levensmissie van de coachee.
 • Duurzaam resultaat: de coachee  ontwikkelt stressbestendigheid, talenten en daaraan gerelateerde competenties. En er is aandacht voor reïntegratie en terugvalpreventie.
 • De methode besteedt aandacht aan loopbaanonderzoek en match met de functie (binnen of buiten de organisatie).
 • Gedragscode, doorverwijzingsbeleid en onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging Erkende Stress en Burn-out Coaches. 

Mindfulness.

Training in Zelfregulatie van de Aandacht.

 

Het beginsel van Mindfulness is de ervaring van het huidige moment, open en zonder oordeel, waardoor de gevolgen van stress worden aangepakt. Stress wordt gestimuleerd door negatieve gedachten en emoties gericht op het verleden of de toekomst. Door bewust te worden van fysieke sensaties, gedachten en gevoelens in het hier en nu leert de coachee stresspratronen te herkennen, te doorbreken en zelf te reguleren.

De Mindfulbased Stressreductie training (MBSR) is een training, die individueel en in een groep gevolgd kan worden. Het omvat 8 sessies, waarin psycho-educatie, mindfulnessoefeningen, mediteren en bewegen met aandacht aan bod komen.

Mindfulness kan worden ingezet om stress te reduceren bij mensen met milde tot aanzienlijke stressklachten om overspanning of burn-out te voorkomen.  Ook worden er Mindfulness Specials geboden voor jongeren en voor vrouwen in de overgang. 

Na de training kan de deelnemer zelf de nieuwe vaardigheden toepassen, waardoor hij/zij meer mentale veerkracht, werk- en levensplezier ervaart.  Deelnemers waarderen de training van Anne-Marie Meijer met gemiddeld 4,5 sterren.

Over Anne-Marie

 • Coaching , Mindfulness en Advies
 • Deskundig, professioneel, nuchter, positief
 • Koel hoofd en warm hart
 • Actief en resultaatgericht
 • Bewezen effectieve methoden
 • Gratis stresstest en kennismaking
 • Geen wachtlijst
 • Ruime werkervaring in het bedrijfsleven
 • Erkend Basis Coach (NOBCO)
 • Erkend Stress- en Burn-out Coach
 • Erkend Mindfulness trainer

Anne-Marie is aangesloten bij:

 • Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland  (VMBN)
 • Vereniging Erkende Stress- en Burn-out Coaches Nederland en België (VESB | ACSB)

Deskundig, Snel & Duurzaam

Jouw Patiënt / Cliënt

In Goede Handen.

Tip! Nodig mij uit voor een gratis presentatie tijdens MDO of collegiaal overleg.

6 + 1 =