Stressles(s) voor jongeren: .b

 

 

Wat is mindfulness?

 

Een praktijk van stoppen en opmerken

‘ . b ‘staat voor’ stop ‘en’ zijn ‘, wat een belangrijke levensvaardigheid vastlegt: in staat zijn om een ​​stap terug te doen uit de drukte van gewone activiteit en het niet-aflatende geklets van de geest. Dit biedt meer ruimte en duidelijkheid om keuzes te maken die het welzijn op vele manieren ondersteunen.

 

 

 

Een training in aandacht en bewustzijn

Mindfulness traint ons om onze aandacht te richten op wat er op dit moment gebeurt: onze ademhaling, andere fysieke gewaarwordingen, gedachten, emoties of zelfs alledaagse activiteiten zoals wandelen en eten. Dit bewustzijn betekent dat we vaardiger kunnen reageren op alles wat het huidige moment ons te bieden heeft.

 

 

 

Evidence-based

Hoewel het zich nog in een relatief vroeg stadium bevindt, is de bewijsbasis voor mindfulness zeer bemoedigend. Onderzoek naar hersenafbeeldingen toont bijvoorbeeld aan dat mindfulness-oefeningen op betrouwbare en grondige wijze de structuur en functie van de hersenen veranderen om de kwaliteit van denken, voelen en bezorgdheid voor anderen te verbeteren.

 

 

 

Goedgekeurd door het National Institute of Clinical Excellence

Sinds 2004 kunnen huisartsen volwassenen verwijzen naar mindfulness-cursussen van 8 weken om stress te verminderen en recidiverende depressie te helpen voorkomen. Hoewel de curricula van MiSP geen therapeutische interventies zijn, ondersteunen de NICE-richtlijnen de doeltreffendheid van mindfulness in geestelijke gezondheidscontexten.

 

 

 

Wat Mindfulness NIET is

 

Ademhalingsoefeningen of yoga

Adem speelt een nuttige rol bij mindfulness, aangezien het altijd beschikbaar is als aandachtsobject, maar dat geldt ook voor de rest van je lichaam, het voedsel dat je eet en de persoon naar wie je luistert. Evenzo, terwijl je leert meer bewust te zijn van beweging, is er geen behoefte aan ‘neerwaartse hond’ of superflexibiliteit.

 

 

 

Religieus of spiritueel

Stilte en contemplatie spelen een belangrijke rol in de grote religies van de wereld, maar de MiSP-curricula blijven strikt seculier. Er zijn periodes van rustig zitten en er is waardering voor hoe buitengewoon het is om mens te zijn, maar het raamwerk is er een van gezond verstand en praktische toepassing.

 

 

 

Je hoofd leegmaken

Sommige mensen denken dat mindfulness op de een of andere manier de geest leegmaakt. Mis! Het gaat niet om vrijheid van denken, maar om vrijheid van denken. Gedachten zullen altijd komen en gaan; mindfulness helpt je anders met gedachten om te gaan en er vaardiger mee om te gaan.

 

 

 

Ontspannen

Het doel van opmerkzaamheid is niet om te ontspannen; het is om de vaardigheid te ontwikkelen om op te merken wat er in de geest en het lichaam gebeurt, hoe het ook is: wanneer er zowel ongemak, woede of stress is als geluk, vreugde of gemak. Door deze dingen op te merken terwijl ze gebeuren, creëer je de vrijheid om je reactie te kiezen.

 

 

Bron:  www.mindfulnessinschools.org

Waarom mindfulness training .b voor jongeren?

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar maken een razendsnel veranderingsproces door. Hun lichaam en hun brein is volop in ontwikkeling. De sprong van kind – tot puber – tot adolescent is voor henzelf nauwelijks bij te houden. In deze fase van hun leven zijn ze het liefst én vooral op leeftijdsgenoten gericht. Ze ontdekken de wereld om zich heen, elkaar en zichzelf om hun eigen identiteit te vormen. Helaas heeft de coronacrisis een nadelige impact op dit proces gehad. Lange tijd was het voor jongeren onmogelijk “elkaar live te ontmoeten” en zaten ze vooral thuis op de lip van hun ouders. Bovendien ging het leven “gewoon” door met online les, toetsweken etc. Dit zorgde bij veel jongeren voor stress, piekeren, somberheid of zelfs depressie en eetproblemen.

In deze snelle veranderende en oordelende wereld wordt jongeren nergens geleerd hoe je je bij stress staande houdt. Wat voel, denk en doe je bij stress? Stel je eens voor, dat je op die leeftijd leert wat je kunt doen als je je suf piekert of als je wakker ligt, omdat stress de overhand neemt.

Tijdens de .b – full stop, just be – training leren jongeren over de kracht van gedachten. Hoe je je kunt concentreren en vooral ook hoe je je weer op kalmte kunt richten. Tijdens een Mindfulness .b les zoeken we de stress op om te kijken wat ieders stresspatroon is, zodat deze herkenbaar wordt. En dat rust en kalmte in jezelf dichterbij is dan je denkt!

In onze maatschappij is overbelasting bij volwassenen inmiddels een bekend fenomeen. In toenemende mate ligt deze stress ook bij jongeren op de loer. Daarom is het belangrijk om al vroeg in te zetten op het aanleren van vaardigheden, die helpen om met jezelf op je gemak te zijn. Juist daarom is de inzet van Mindfulness uiterst zinvol.

Hoe ziet de .b training er uit?

In 10 lessen van 1,5 uur leren jongeren wat Mindfulness kan betekenen in hun leven en over de theorie achter Mindfulness. Ze leren hoe ze oefeningen zelf kunnen toepassen.  In elke les kijken we terug op de vorige les. Daarna volgt er nieuwe theorie met aandachtoefeningen, waarin de zintuigen, bewegen en stilte centraal staan. In elke les wordt er een thema behandeld, die aansluit bij de belevingswereld van pubers en jong volwassenen. Door het doen van stilte-oefeningen leren ze wat meer opmerkzaamheid kan betekenen voor hun bewustzijn.

Enkele thema’s uit de 10 lessen:

  • Leren ont-piekeren,
  • De kracht van de gedachten,
  • Hoe kan ik me ontspannen,
  • De adem als anker,
  • Inzicht in de eigen stressreactie en de impact daarvan
  • De kracht van compassie en dankbaarheid voor de goede dingen in ons leven

Wat leert een deelnemer?

In de training worden basisvaardigheden van Mindfulness aangeleerd. De aandacht is hierbij vooral gericht op het doen van Mindfulness oefeningen en het herkennen van stressvolle momenten en ondermijnende gedachten, die een eerste aanzet kunnen zijn tot meer spanning en reactiviteit. Ze leren hoe ze zich kunnen ontspannen en dat ze niet altijd overal op hoeven te reageren. De feedback, die jongeren geven, is dat ze de oefeningen direct gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken van een toets. Andere dingen die jongeren noemen, is dat het niet eerder in hen is opgekomen om op deze manier naar hun gedachten te kijken.

De training werkt preventief en curatief. Ook als een jongere niet veel piekert, zijn de nieuwe aangeleerde vaardigheden van waarde voor zijn/haar toekomst. Elke jongere kan er op een later moment veel aan hebben.

Mindfulness verbetert de mentale en fysieke gezondheid

Het is effectief bewezen dat Mindfulness-training op jonge leeftijd de mentale en fysieke gezondheid ten goede komt. Juist bij deze doelgroep, die onder grote spanning staat, kan het kalmte en ontspanning brengen. De training geeft inzicht in individuele stresspatronen en reactiviteit. Door onderzoek is bewezen dat Mindfulness-training:

  • de nachtrust verbetert,
  • de eigenwaarde verhoogt,
  • de empathie naar anderen vergroot,
  • angstklachten vermindert.

.b is Wetenschappelijk onderzocht

De .b training is in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld door Mindfulness in Schools (www.mindfulnessinschools.org) en wordt daar sinds 2009 gegeven om de mentale veerkracht bij jongeren te vergroten. De trainingen kunnen zowel op school als particulier buiten school worden gegeven. Er is redelijk veel onderzoek gedaan naar de effecten van Mindfulness voor jongeren, echter niet zo veel als naar de Mindfulness-training voor volwassenen. Toch heeft .b op dit moment de beste credits voor Mindfulness-training aan Jongeren. 

Gecertificeerd trainer

Alle trainingen worden verzorgd door Anne-Marie Meijer. Sinds 2017 is Anne-Marie gecertificeerd .b trainer. Ze heeft als trainer gewerkt
in het basis- en voortgezet onderwijs en MBO. Ze heeft veel kennis en ervaring met het trainen van jongeren in mindfulness beoefening.
In 10 weken leren jongeren tijdens de training belangrijke levensvaardigheden. Ze leren bij zichzelf spanning (h)erkennen en ze leren
zichzelf te kalmeren, waardoor ze beter in staat zijn hun gedachten en emoties te reguleren en meer grip ervaren op hun leven.