Anne-Marie Meijer

Stresspreventie Adviseur & Coach en Trainer

Ik werk samen met jou aan stresspreventie binnen de organisatie 

“70% van het ziekteverzuim is stress gerelateerd! Wacht niet af, maar pak stress binnen de organisatie preventief aan. Het levert je meer op, dan je denkt

Werkstressklachten vroeg signaleren

Werk is een belangrijke energiebron voor een mens, zolang de werknemer met plezier naar het werk gaat en gemotiveerd is. Als er werkstress ontstaat door bijvoorbeeld een te hoge prestatiedruk, onduidelijke taken of veranderingen in de organisatie, dan ervaart een werknemer (onbewust) controleverlies. Hierdoor verliest het werk zijn waarde als energiebron. Als gevolg  hiervan geven mensen aan niet lekker in hun vel te zitten. Ook melden ze zich vaker kort ziek en laten signalen zien van overbelasting. Dit zijn aanwijzingen, dat de mentale veerkracht aan het verminderen is. Hierdoor neemt de kans op langdurig verzuim toe. 

In 7 van de 10 verzuimgevallen is sprake van stress op het werk. Daarom is het van groot belang om werkstressklachten vroegtijdig te signaleren. Maar wat zijn de signalen waar je als leidinggevende op moet letten? Hoe maak je het bespreekbaar? Hoe kan je werkstress gerelateerd verzuim terugdringen? En hoe kan je langdurig verzuim onder jouw medewerkers voorkomen?  

Stresspreventie coach kijkt naar werk- en privéstress

Het aandeel werknemers met overmatige stressklachten en een burn-out is in de afgelopen jaren flink gestegen. Vaak is het een optelsom van verschillende factoren, waardoor de emmer langzaam vol loopt. Een gevoel van verlies van controle op het werk ontstaat als de werknemer wordt overvraagd op verschillende werkgebieden. Hierdoor gaat het werk meer energie vragen, dan het oplevert. Als thuis ook minder gevoel van controle ontstaat door bijvoorbeeld relatie- of financiële problemen, opvoedstress, mantelzorg etc. raakt de emmer nog sneller vol. Omdat de werknemer langdurig niet meer tot rust komt, raakt de werk- en privébalans verstoord. Om dit op te lossen, is een duurzame verandering noodzakelijk. Daarom is werkstress verminderen én voorkomen essentieel. Een stresspreventiecoach op het werk pakt dit op.  Snel, duurzaam en effectief.  Anne-Marie Meijer werkt als stresspreventie-adviseur én -coach voor organisaties in de driehoek Enkhuizen, Hoorn, Purmerend en Alkmaar. Beter bekend als West-Friesland, maar ook daar buiten.  

Arbowet: Verplicht Aandacht voor Werkstress (PSA).

Elke werkgever in Nederland is verplicht om in het preventiebeleid op het gebied van werkstress en ziekteverzuim aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) . Het doel van aandacht voor PSA is het verzuim door stress op het werk te verminderen én tegen te gaan. Hierbij gaat het om de thema’s discriminatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. PSA is momenteel de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Komende jaren controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra op werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

 Verzuim aantallen en -duur verminderen

Stresspreventie Werkt.

 

Een medewerker, die thuis zit door overspanning of burn-out kost een bedrijf of instelling zo’n € 250,- per dag aan directe kosten. Daarnaast zijn er verborgen kosten, zoals overwerken door collega’s om de opgelopen werkachterstand in te halen.
Of coördinatiekosten om het herstel en reïntegratie te bevorderen. Bij het herstel van een burn-out kunnen deze kosten zelfs oplopen tot € 60.000,- per jaar per werknemer.

Wil je weten wat ik voor jouw medewerkers of collega’s kan betekenen om stress te reduceren of te voorkomen?  Maak een afspraak. Ik werk in de driehoek Enkhuizen, Hoorn, Purmerend en Alkmaar. Beter bekend als West-Friesland.  

Investeren in medewerkers loont

De investering in stresspreventie binnen jouw organisatie is slechts een fractie van de kosten, die ontstaan als een medewerker niet optimaal functioneert of uitvalt. Door op tijd te signaleren en in te grijpen, kunnen hoge kosten en veel persoonlijk leed worden voorkomen. Je verlaagt het ziekteverzuim, verkort de duur ervan en verhoogt de productiviteit van jouw werknemers. Bovendien levert het je dankbare en gemotiveerde medewerkers op, waardoor het verloop onder het personeel daalt en het werkgeversimago verbetert.

Werkstress oplossen

Een eerste oplossing die werkgevers bedenken om de werkdruk te verlagen, is het aantal werktaken verminderen. Dat helpt, maar het is niet genoeg. Vermindering van taken werkt namelijk alléén bij werknemers, die al ziek zijn door overmatige stressklachten of burn-out. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het is NIET de oplossing voor stresspreventie.

 

Energiebronnen

Om werkstress te voorkomen, is het juist belangrijk dat de werknemer energiebronnen leert gebruiken. Werknemers, die zich bewust zijn van hun energiebronnen op het werk en deze goed inzetten, gaan beter om met de werkdruk en werkstress, die ze ervaren. Voorbeelden van werkenergiebronnen zijn flexibele werktijden, je gezien voelen door jouw leidinggevende, een fijn team of een chief happiness officer of coach op het werk. Het is van belang te onderzoeken wat de energiebronnen van een werknemer zijn. Met goede energiebronnen op het werk behoudt een werknemer energie en werkplezier en worden lichamelijke en psychische klachten door stress voorkomen.

 

Effectief in Stresspreventie

Ontwikkel

 • Bewustzijn en zelfkennis
 • Regie nemen over eigen leven
 • Mentale veerkracht en welbevinden
 • Motivatie, betrokkenheid en dankbaarheid

Voorkom

 • Lichamelijke en mentale klachten
 • Werkstress, overspanning, burn-out
 • Verzuim met hoge kosten
 • Verloop van personeel

Stresspreventie volgens Anne-Marie 

 • Ik werk samen aan stresspreventie;  van directie tot medewerker.
 • Ik maak stress bespreekbaar en zichtbaar binnen de organisatie.
 • Ik geef advies, verzorg workshops, trainingen en coaching op maat.
 • Ik  coach op individueel niveau, team- en organisatieniveau.
 • Ik sta voor snelle interventie en daadkrachtige aanpak.
 • Ik creëer stressbewustzijn, geef inzicht en ontwikkel vaardigheden, zodat mensen zélf regie nemen om hun mentale veerkracht te vergroten.
 • Ik draag met stresspreventie bij aan de motivatie, betrokkenheid en het werkplezier van medewerkers.
 • Ik werk voornamelijk in West-Friesland, maar ook daar buiten. 

 

Mindfulness trainer

Een selectie uit de mogelijkheden

Stresspreventie

Hoe is het nu met mij? Individuele inventarisatie spanningsklachten en inzicht in mentale veerkracht. Inzicht in

Lees Verder

risicofactoren werk, privé en (sociale) omgeving. Wat kan ik er aan doen? Advies en tips om klachten te verminderen, veerkracht te vergroten en verzuim te voorkomen. Een gesprek van 2 uur in-company of in de praktijk in Hoorn.

€ 350

Frequent kort verzuim

Wat is de aanleiding voor het terugkerende verzuim? Individuele inventarisatie van stressklachten, werkstress

Lees Verder

bronnen, wat speelt er nog meer privé? Inzicht in energiebronnen. Wat kunnen we er gezamenlijk aan doen? Advies en tips om verzuim te verminderen en veerkracht te vergroten. Een gesprek van 2 uur in-company of in de praktijk in Hoorn.

€ 350

Workshop
Mental Health

Stress herkennen in werk en prive. Mogelijke oorzaken van stress verkennen. Stressklachten

Lees Verder

zelf aanpakken. Persoonlijk Plan van Aanpak Stress bespreken op het werk. Workshop van 1 dagdeel
Afstemming vooraf met trainer. Maximaal 15 deelnemers. In-company. Evaluatie

€ 850

Workshop
Mindfulness

Medewerkers leren zich bewust te zijn van wat ze doen en denken. Medewerkers leren meer

Lees Verder

ontspannen in het dagelijks leven te staan. Vermindering van de ervaring van stress en gejaagdheid. Workshop van 1 dagdeel. Afstemming vooraf met trainer. Maximaal 15 deelnemers. In-company. Evaluatie.

€ 850

Vermelde tarieven zijn exclusief btw. Een werkgever kan coaching of mindfulness inzetten in het kader van duurzame inzetbaarheid
of persoonlijke ontwikkeling. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt jaarlijks op aanvraag subsidies aan werkgevers
in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het inhuren van een externe coach/trainer/adviseur wordt dan voor 50% vergoed.
Ik verstrek je graag meer informatie of een offerte.

Verzuim verminderen?

Stresspreventie Is Het Antwoord