Door open en persoonlijke gesprekken te voeren ben ik dichter bij mijzelf gekomen. De door Anne-Marie aangereikte methode, oefeningen en opdrachten helpen mij om in bepaalde situaties en mensen mij minder snel boos, ongeduldig te gedragen/op te stellen. Ik blijf meer bij mijzelf, als regisseur over mijn eigen ideeën en handelingen.