Ik heb je al aanbevolen bij 2 collega’s, die er aardig doorheen zitten. Heb hen gewoon verteld, dat ze professionele steun moeten zoeken. Net zoals je een breuk gips nodig hebt. Ik gaf hen aan, dat je structuur biedt en je inleeft.